Η συνεργασία κάνει θαύματα

Πάντα το όραμα θα αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την δημιουργία. Όταν βέβαια αυτό συνδυάζεται με το μεράκι και την αποφασιστικότητα μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και να δημιουργήσει έργα που προσδίδουν αξία. Πάνω σε αυτές τις αξίες και με την δύναμη του οράματος που έχουν οι κκ. Μπάμπης Ρούσσος από την Βυτίνα και ο Σταύρος Μπατουδάκης από την Νυμφασία, κατασκεύασαν εξ αρχής το ξύλινο γεφύρι που είχε πέσει, ώστε να εξυπηρετεί και πάλι τη διάσχιση του Μυλάοντα Ποταμού στο σημείο Ρέμα Μπαρμπά της Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας. Το ξύλινο αυτό γεφύρι είναι απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των περιπατητών στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου πεζοπορικού μονοπατιού 75χλμ. Menalon Trail, στην διαδρομή Βυτίνα – Ελάτη.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε ξύλινο γεφύρι από την αρχή δημιουργίας του μονοπατιού, το οποίο με την πάροδο των ετών υπέστη φθορές με αποτέλεσμα σταδιακά να μην είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση περιπατητών. Υπήρξαν εθελοντικές προσπάθειες του Παναγιώτη Παναγόπουλου από την Νυμφασία και μετέπειτα του Λάμπρου Παπαλάμπρου από την Βυτίνα αλλά και της ομάδας του Menalon Trail των μελών της Μαίναλον ΚοινΣΕπ, με σκοπό την επιδιόρθωση ώστε να εξασφαλιστεί η διέλευση προσωρινώς. Ωστόσο λόγω πενιχρών οικονομικών πόρων και μέσων, οι παραπάνω προσπάθειες δεν αποδείχτηκαν βιώσιμες, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο σημείο να παραμένει απροσπέλαστο κατά τους χειμερινούς μήνες και σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων όπου η στάθμη του Μυλάοντα Ποταμού παρέμενε υψηλή, και τελικώς το υφιστάμενο γεφύρι να καταστραφεί εντελώς.

Πέραν της αδυναμίας συγκέντρωσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, σημαντικό παράγοντα δυσκολίας της αποκατάστασης του γεφυριού αποτελούσε η δυσκολία πρόσβασης στο σημείο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να προσεγγιστεί από όχημα και τα υλικά σημαντικού όγκου και βάρους θα επέτρεπε να μεταφερθούν στο σημείο με τα χέρια ή με την φόρτωση μουλαριών, διασχίζοντας περίπου 2 χλμ πετρώδους και στενού κατηφορικού μονοπατιού.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία 2 έτη παρά τις συνεχείς οχλήσεις, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, της Μαίναλον ΚοινΣΕπ προς τον Δήμο Γορτυνίας να λάβει μέριμνα ως προς τη συντήρηση του συγκεκριμένου σημείου και την αποκατάσταση του εν λόγω γεφυριού, ως κύριος της υποδομής και υπόχρεος συντήρησης της, δεν απέδωσαν αποτελέσματα ώστε να υπάρξει οριστική διευθέτηση του προβλήματος και να διασφαλιστεί αφενός η ασφαλής διέλευση των περιπατητών από το σημείο και αφετέρου η εύρυθμη λειτουργία του πεζοπορικού μονοπατιού για την περιοχή της Βυτίνας

Τελικώς η ανακατασκευή του γεφυριού πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2022 χάρη στις χορηγίες των κκ. Μπάμπη Ρούσσου και Σταύρου Μπατουδάκη οι οποίοι ανέλαβαν το κόστος αγοράς της ξυλείας και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, τη μεταφορά τους στο σημείο καθώς και το κόστος κατασκευής, με την αμέριστη βοήθεια του Χρίστου Σημόπουλου από την Ελάτη και του Τρύφωνα Λιαρόπουλου από τη Βυτίνα.
Ευχαριστούμε θερμά τους βασικούς συντελεστές του έργου, καθώς και τους εθελοντές που συνέδραμαν με κάθε τρόπο και μέσο στο έργο της αποκατάστασης ώστε να είναι και πάλι ασφαλής η διέλευση των περιπατητών και ευελπιστούμε πρωτοβουλίες σαν και αυτή να βρουν περισσότερους συνεχιστές για την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου του τόπου μας,

Με την ευκαιρία της επερχόμενης επαναπιστοποίησης του πεζοπορικού μονοπατιού Menalon Trail για τα επόμενα 3 έτη με το πρότυπο Leading Quality Trails – Best of Europe, η Μαίναλον ΚοινΣΕπ προετοιμάζει και θα παρουσιάσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, συνολικά το ιστορικό δημιουργίας και λειτουργίας του μονοπατιού ώστε να γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο σε όλους του δημότες και φίλους της περιοχής το οδοιπορικό της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και η συνδρομή των συντελεστών της με κάθε μέσο και τρόπο.