Το παλιό πέτρινο γεφύρι με τις τρεις καμάρες .

Posted · Add Comment

3 arches

Το παλιό πέτρινο γεφύρι με τις τρεις καμάρες .