Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας Στεμνίτσας

Posted · Add Comment

sandg sandg2 sandg3

Στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας και Αυτοκρατορίας , στη Στεμνίτσα υπήρξε μια εξέλιξη της τέχνης της μεταλλουργίας . Αυτή η τέχνη εξακολουθεί να διδάσκεται περήφανα σήμερα στη Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας στο χωριό της Στεμνίτσας η οποία στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτήριο, που κατασκευάστηκε και εξακολουθεί να διατηρείτε σε καλή κατάσταση από το 1926 .