Μουσείο Λαογραφικής Τέχνης Στεμνίτσας

Posted · Add Comment

Το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας δημιουργήθηκε το 1985, ως Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΝΠΙΔ) με την ιδιωτική πρωτοβουλία και δαπάνες του Ιωάννη και της Ειρήνης Σαββοπούλου.

Το Λαογραφικό Μουσείο είναι εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).
Σκοπός του είναι η διάσωση, η διατήρηση και η εξασφάλιση πάσης φύσης λαογραφικού υλικού της Ελλάδας και ειδικότερα α) η δημιουργία αρχείων λαογραφικών μελετών και β) η συγκρότηση και εγκατάσταση στη Στεμνίτσα λαογραφικού μουσείου.

Το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας στεγάζεται σε δυο κτίρια, εκ των οποίων το πρώτο είναι ένα τριόροφο σπίτι του 18ου αιώνα, πρώην οικία Γεωργίου Χατζή, το οποίο παραχωρήθηκε στην τότε Κοινότητα Στεμνίτσας και στη συνέχεια στο ΄Ιδρυμα με την επωνυμία « Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας» για να λειτουργήσει ως Μουσείο.
Το 1995 οικοδομήθηκε με παραδοσιακούς όρους δόμησης το δεύτερο κτίριο με δαπάνες των: Ιωάννη και Ειρήνης Σαββοπούλου, Παναγιώτη Αγγελόπουλου καθώς και Ιωάννη Μαρτίνου.

Πηγή: Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα