Μαίναλον ΚοινΣΕπ

Posted · Add Comment

Μαίναλον ΚοινΣΕπ

Η  «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Προστασία του Μαινάλου» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.» και στα Αγγλικά «WE PROTECT THE FOREST, SOCIAL ENTERPRISE», είναι η  πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Πελοποννήσου και η πρώτη δασική Κοιν.Σ.Επ. της Ελλάδας. Σκοποί της είναι :

α) Προστασία του δάσους του Μαινάλου.

β) Συλλογή και επεξεργασία ξερών ξύλων,  κλαδιών και εν γένει δασικών υλικών των οποίων επιτρέπεται η απόληψη και χρήση, καθώς και η παραγωγή δασοκομικών προϊόντων, συμπυκνωμάτων ξύλου (pellet) κ.λ.π.

γ) Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος.

Η πρόταση αυτή βραβεύτηκε στο 2ο START UP LIVE που έγινε στην Αθήνα την 10/06/2012 με διεθνείς κριτές και  η δημοσίευσή της στην εφημερίδα  «THE GUARDIAN»  έτυχε μεγάλης διεθνούς απήχησης στα  sitesπράσινης ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

εκπρόσωπος