Λαογραφικό Μουσείο της Βυτίνας

Posted · Add Comment

fmvytinas fmvytinas2 fmvytinas3

Το Μουσείο άνοιξε το 1986 και από το 2000 στεγάζεται σε ένα κτίριο που δόθηκε από τον πρώην δήμαρχο του χωριού και συντηρείται από το σημερινό Δήμαρχο.

Το Μουσείο λειτουργεί πλέον τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 5, οι συλλογές κατηγοριοποιούνται και στους επισκέπτες παρέχεται πληροφοριακό υλικό για κάθε αντικείμενο, έτσι ώστε να γνωρίζουν την ιστορία του κάθε στοιχείου.

Ανάμεσα στα στοιχεία που υπάρχουν αγροτικά αντικείμενα, παραδοσιακές φορεσιές και άλλα πράγματα που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή ζωή τους, όπως εργαλεία και σκεύη.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα συντήρησης, καθώς κανένα από τα στοιχεία δεν έχει συντηρηθεί από τότε που το Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του. Προκειμένου να βοηθηθεί η επίλυση αυτού του προβλήματος, οι μαθητές από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας κάνουν πρακτική τους στο Μουσείο, προκειμένου να συμβάλουν στην διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.