Κριτικές

Κριτική στο Tripadvisor - Reviewed on Tripadvisor - Menalon Trail
Κριτική στο Tripadvisor - Reviewed on Tripadvisor - Menalon Trail
Κριτική στο Tripadvisor - Reviewed on Tripadvisor - Menalon Trail
Κριτική στο Tripadvisor - Reviewed on Tripadvisor - Menalon Trail

Loading...

 

Το Μονοπάτι
του Μαινάλου

Από τη Στεμνίτσα στα Λαγκάδια
Μήκος 75,2 χιλιομέτρων
Υψόμετρο 420 - 1550 μ

Σήμανση

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία και την πληροφόρηση σας, παρακαλούμε να μην ξεχάσετε να πάρετε τους