Γεφύρι Ζαρζή

Posted · Add Comment

zarzi

Πρόκειται για μια πέτρινη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Μυλάοντα στην περιοχή Ζαρζί της Βυτίνας.